naar index
logo_balk3
 

 

algemeen3

contact3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diensten

Admin@Crea is specialist op haar gebied. Alle activiteiten worden gericht op de administraiteve- secretariële dienstverlening, zowel in de breedte als in de diepte. Hiermee wordt alle expertise benut ten gunste van de kwaliteit van haar dienstverlening.

Onderstaand geeft Admin@Crea u een beeld over wat zij u onder andere kan bieden. Voor eventuele niet genoemde activiteiten en wensen op administratief- secretarieel gebied kunt u Admin@Crea ook altijd benaderen.

Ondersteuning startende onderneming

 • Administratie opzetten en uitwerken
 • Financiële administratie tot aan de boekhouder invulling geven (geen risico)
 • Correspondentie opmaken en uitwerken
 • Klantenwerving
 • Telefoonbeantwoording middels doorschakeling
 • Agenderen van afspraken

Professionele secretariële ondersteuning

 • Inval bij zwangerschapverlof
 • Inval bij afwezigheid door ziekte of vakantie
 • Herinrichting vanhet secretariaat
 • Redigeren van alle voorkomende correspondentie

Redigeer werkzaamheden, zowel op locatie als vanuit kantoor

 • Met betrekking tot teksten van allerlei soorten correspondentie onder andere: brieven, offertes en alle andere aanverwante zaken.
 • Redigeren van teksten van boeken, tijdschriften

Ondersteuning HRM bij Personeelszaken

 • Inhuur bij verstoringen van werkrelaties e.d. als Vertrouwenspersoon
 • Zieken begeleiding, bezoeken afleggen betreffende Wet Poortwachter
 • Opstellen Plan van Aanpak Wet Poortwachter inzake ondersteuning
 • Spoor 2 bij arbeidsongeschiktheid op eigen werkplek begeleiden
 • Waarnemen Zieken registratie
 • Waarnemen werving en selectie
 
  algemeen organisatie dienstenpakket adminc@crea? contact nieuws